Latest News

8 KOMPONENTI SVAKE USPJEŠNE DIGITALNE MARKETINŠKE STRATEGIJE

Ključni element marketinga društvenih mreža svakako je odgovarajuća strategija. Bez postojanja strategije, strateških ciljeva, kao i odgovora na pitanja ko je vaša ciljna grupa, šta ta ciljna grupa želi, veoma ćete teško postići rezultate na društvenim mrežama. Nije važno da li je vaš cilj izgradnja brenda putem društvenih mreža ili podizanje vašeg prisustva na Facebook – u ili Instagram – u na viši nivo, marketinška strategija krucijalni je element koji će predodrediti vaše buduće „digitalne“ akcije.

Pitate se kako kreirati odgovarajuću strategiju koja će biti uspješna, te dovesti do ostvarenja vaših ciljeva? Donosimo vam 8 komponenti koje svaka strategija mora uključivati da bi bila uspješna.

Definisanje ciljne grupe – izuzetno je važno da „usko“ definišete vašu ciljnu grupu i odredite kome plasirate vaše objave na društvenim mrežama. Zapamtite da svako „široko“ postavljanje ciljne grupe može dovesti do smanjenih efekata vaših akcija. Imajte na umu da, ako želite da dosegnete do svih, završićete tako što neće dosegnuti ni do koga.

Definisanje ciljeve u skladu sa SMART metodologijom – prilikom definisanja vaših ciljeva, kao i kod definisanja ciljne grupe, neophodno je da budete precizni i određeni u vašim naumima. Stoga vaši ciljevi treba da budu Specific – određeni, Measurable – mjerljivi, Achievable – ostvarivi , Relevant – relevantni, i Time – bound odnosno vremenski određeni.

Analiza postojećeg stanja – prilikom definisanja strategije, jedna od početnih aktivnosti jeste provođenje analize postojećeg stanja, odnosno revizije društvenih mreža, te dobijanje odgovora na pitanja kao što su: Kakvo je prisustvo na društvenim mrežama glavnih konkurenata? Koje su vaše prednosti, a koje slabosti? Šta je ono po čemu se izdvajate unutar tržišnog segmenta?

Precizno definisanje budžeta – ako želite da postignete povrat na uložena sredstva, neophodno je da imate definisan budžeta koji će pratiti vaše aktivnosti na društvenim mrežama. Mnoga mala preduzeća nemaju budžete namijenjene akcijama na društvenim mrežama, te troše sredstva neplanirano ili smatraju da je marketing društvenih mreža besplatan.

Pravi odabir alata – danas na raspolaganju imamo mnoge alate, zato je neophodno da prepoznate one koji najviše odgovaraju vašim ciljevima, jer s upotrebom pravih alata na pravim mjestima s manjim ulaganjima ostvarićete veće efekte. Današnji alati nam pomažu da automatizujemo naše marketinške napore na društvenim mrežama, te preventivno izbjegnemo greške u komunikaciji.

Analitika – samo kontinuiranim praćenjem performansi na društvenim mrežama, te poređenjem s prethodnim stanjem možete utvrditi koje akcije su manje, a koje više efikasne, te koje doprinose ostvarenju vaših ciljeva.

Ljudski resursi – strategija treba da uključuje i segment ljudskih resursa, odnosno osoba koje će biti zadužene za kreiranje kreativnih sadržaja, pisanje copy – ja ili odgovaranje na komentare i poruke na društvenim mrežama. Naravno, ovo ne podrazumijeva nužno zapošljavanje osoba na puno radno vrijeme, naročito kada je riječ o malim preduzećima, ali i angažovanje freelancer – a treba biti obuhvaćeno strategijom.

Time management – kao i u svemu, pa tako i u nastupu na društvenim mrežama „time management“ odnosno organizacija vremena je od krucijalnog značaja. Napravite vremenske rasporede svake vaše akcije na društvenim mrežama i smanjite mogućnost aktiviranje kriznog menadžementa.

ZAŠTO JE „PSIHOLOGIJA BOJA“ IZUZETNO VAŽNA U MARKETINGU?
KVALITETAN WEB SAJT - 5 KLJUČNIH ELEMENATA KOJI ČINE RAZLIKU