Health Express je privatna zdravstvena ustanova u Banjoj Luci koja uz pomoć najsavremenije opreme nudi usluge iz oblasti interne medicine i drugih specijalističkih grana, kao i laboratorijske usluge za svoje pacijente.

ALATI

WordPress CMS

KLIJENT

Health Express

DATUM

April 2019.

Saradnja Health Expressa i Euphorie ogleda se u pružanju usluga iz oblasti digitalnog marketinga, grafičkog dizajna i web dizajna.

Želite da nas angažujete?

Kontaktirajte nas.
info@euphoria.marketing

Wunderland | Google oglašavanje
Planet Soft | pet godina poslovanja